Verkoop van een onderneming is een delicaat proces

Voor veel DGA’s is het verkopen van een onderneming een proces dat ze slechts eenmaal meemaken. In dit proces moet alles in één keer goed gaan. De opbrengst moet goed zijn, de transactievoorwaarden aantrekkelijk en het proces mag niet mislukken. Kortom, het is van groot belang om de kans van slagen te optimaliseren en de afbreukrisico’s te beperken. Dit vraagt onder andere om een goed doordachte procesaanpak, een zorgvuldige voorbereiding en actief procesmanagement om tijdens het proces op onverwachte ontwikkelingen te kunnen anticiperen. U moet daarom ook volledig vertrouwen hebben in uw overnamespecialist.

Onze dienstverlening aan DGA’s gaat verder

PhiDelphi heeft veel ervaring in het begeleiden van DGA’s. Veruit het grootste deel van onze projecten betreft verkoopbegeleiding. Wij begeleiden DGA’s bij het gehele verkoopproces, niet enkel bij de onderhandelingen. Maar onze dienstverlening begint vaak al voor de start van het daadwerkelijke verkoopproces. Daarbij begeleiden wij DGA’s in het proces naar een verkoopbesluit toe en ondersteunen wij waar nodig bij het gereed maken van de onderneming voor een verkoop. Naast verkoopprocessen begeleiden wij DGA’s ook bij het aantrekken van groeikapitaal en bij aankoop van ondernemingen.

Waarom PhiDelphi?

PhiDelphi is een overnamespecialist met een onderscheidende aanpak. Om u beter van dienst te zijn werkt ons senior team graag een maatwerk projectaanpak voor u uit, waarbij wij oog hebben voor de voor u relevante factoren. Naast onderwerpen als opbrengst, uw transactievoorwaarden en afbreukrisico’s gaan wij graag met u in gesprek over de identiteit en de continuïteit van de onderneming, het belang van de medewerkers en uw rol binnen de organisatie na verkoop. Door onze ruime ervaring hebben wij bewezen om, naast de rol als verkoopadviseur, u ook als klankbord en vertrouwenspersoon te ondersteunen tijdens het verkoopproces.

Wanneer benadert u PhiDelphi?

Bij voorkeur gaan wij met u in gesprek tijdens de oriëntatiefase. In dat stadium zijn er vaak al veel vragen en wordt er, bewust en onbewust, al richting gegeven aan het verkoopproces. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen, schuiven wij daarom graag zo vroeg mogelijk aan tafel. Met grote regelmaat benaderen potentiële opdrachtgevers ons nadat ze zijn gestart met verkennende gesprekken, of zelfs al een bieding hebben ontvangen. Ook in die gevallen kunnen wij veel voor u betekenen. Door onze ervaring kunnen wij snel tot een gedegen plan van aanpak komen, waardoor het proces niet onnodig stagneert en wij de voor u gewenste transactie-uitkomst realiseren.

Utrechtseweg 29 | Hilversum | +31 35 672 76 00