Afstoten van dochterondernemingen is complex

Multinationals verkopen geregeld deelnemingen die niet meer passen bij de hoofdactiviteit van de onderneming, om hiermee focus binnen de organisatie aan te brengen. Bij een dergelijk proces komt meer kijken dan bij een regulier verkoopproces. Zo is mislukken van het verkoopproces vaak geen optie. Daarnaast speelt bij de verkoop van een dochteronderneming, naast een maximale opbrengst, veelal ook het behoud van reputatie en een zorgvuldige omgang met medewerkers een belangrijke rol. Een grondige analyse vooraf is vaak nodig om ervoor te zorgen dat het traject soepel verloopt en dat de verschillende belangen en mogelijke knelpunten tijdig in beeld zijn.

Onze dienstverlening aan multinationals gaat verder

Naast de verkoop van dochterondernemingen van multinationals heeft PhiDelphi ook ruime ervaring met andere transactie-gerelateerde vraagstukken. Zo ondersteunen wij multinationals ook bij portfolio-analyses en verlenen wij ondersteuning bij de aankoop van nieuwe dochterondernemingen. PhiDelphi is voor diverse grote ondernemingen als trusted advisor een klankbord voor uiteenlopende corporate finance vraagstukken.

Waarom PhiDelphi?

PhiDelphi heeft zeer veel ervaring opgedaan in het verkopen van dochterondernemingen van multinationals. Hierdoor weten wij vaak al in een vroeg stadium het hele proces goed in kaart brengen. Met behulp van deze ervaring kunnen wij vervolgens begeleiding op maat aanbieden. Daarnaast zijn wij vanuit onze rol ook actief om alle betrokkenen binnen de organisatie mee te nemen in het proces dat doorlopen wordt. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan een transactie en wordt de slagingskans geoptimaliseerd.

PhiDelphi heeft in de afgelopen jaren diverse multinationals bijgestaan. Zo hebben wij Achmea begeleid bij de aankoop van inAdmin Riskco, hebben wij DAS ondersteund bij de verkoop van de deurwaarde en incasso activiteiten, Facilicom bij de verkoop van de Franse dochterondernemingen aan ATALIAN en hebben wij Nuon/Vattenfall begeleid bij de verkoop van de divisie Nieuwbouw van Feenstra.

Utrechtseweg 29 | Hilversum | +31 35 672 76 00