Koen Crolla

Manager“Een M&A traject markeert een belangrijk moment in de levenscyclus van een bedrijf en is daarmee allesbepalend voor haar toekomst. Ik zie het als een voorrecht aan zo’n proces mee te mogen werken. Het is een uitdaging om in samenwerking met aandeelhouders en ondernemers te bepalen wat de juiste route is in een traject. Ik heb gemerkt dat de ervaring van PhiDelphi met op maat ingerichte verkoopprocessen hierbij een enorme toegevoegde waarde is.”

Koen heeft de bachelor Economie & Bedrijfseconomie en de master Economics behaald aan Tilburg University. Daarnaast heeft Koen de master Finance & Investments in combinatie met het Honours Program aan de Erasmus Universiteit Rotterdam behaald. Gedurende zijn studie is Koen betrokken geweest bij de oprichting en verdere uitbouw van De Kleine Consultant Tilburg. Hij heeft in 2017 zijn stage bij PhiDelphi afgerond.­­

Utrechtseweg 29 | Hilversum | +31 35 672 76 00